Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

UE
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Ostrów Wielkopolski
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Sign-in

Weather in Łódzkie

today, Thursday, 25 February 2021

11º

Preasure 1029 hPa,
wind 2.44 km/h

8º

5º

5º

Contact with us

Call Center:+48 42 214 40 00

Open 24/7, cost according to operators' tariffs

complaint and requests
[email protected]

nextbike