Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

UE
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Ostrów Wielkopolski
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Do you have a questions? +48 42 214 40 00

In order to start using the Rowerowe Łódzkie System, You have to register and make the initial payment.

Bike rental is possible through: mobile application Rowerowe Łódzkie, attached the RFiD card or through calling the Hotline.

The bike is returned by blocking the O-lock.

Map station

Contact with us

Call Center:+48 42 214 40 00

Open 24/7, cost according to operators' tariffs

complaint and requests
[email protected]

nextbike