Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

UE
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Ostrów Wielkopolski
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Komunikat

25.03.2020

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  operator systemu Rowerowe Łódzkie prowadzi okresową dezynfekcje rowerów oraz infrastruktury rowerowej tj. stacji, parkingów oraz stacji napraw rowerów.

 

Przypominamy o konieczności stosowania się do zaleceń i wytycznych, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zakażenia się. Prosimy o  zachowanie ostrożności w użytkowaniu z systemu tak jak w przypadkach korzystania z środków publicznego transportu zbiorowego.

Należy przede wszystkim unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami, często myć ręce z użyciem środków do odkażania na bazie alkoholu lub mydła i wody. Profilaktycznie unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust, by nie przenieść patogenu na siebie.

Więcej zaleceń i informacji można uzyskać:

– w Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590, który jest jednym wspólnym numerem telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta,

– na stronie www.gov.pl/koronawirus  gdzie zawarte są wskazania do ochrony przed koronawirusem,

– na stronach internetowych  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi www.pis.lodz.pl i Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl.

Skontaktuj się z nami

Infolinia: +48 42 214 40 00

Czynne całodobowo, koszt zgodny z taryfami operatorów

Reklamacje i zapytania:
[email protected]

nextbike